Naziv projekta

VEGA – Solar Energy Project, MF-2023-1-1-79

Kratki opis projekta

Projekt se odnosi na ulaganje u izgradnju fotonaponske elektrane na lokaciji Ulica Rijeke Dragonje 12 u Novigradu. Provedbom projekta instalirat će se dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 179,17 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostavi minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 225,75 MWh/god. Provedba projekta financira se sredstvima Europske unije iz Modernizacijskog fonda u okviru poziva „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“, referentni broj MF-2023-1-1.

Očekivani rezultati projekta

Provedbom projekta referentna godišnja potrošnja isporučene električne energije koja iznosi 362,90 MWh/god. smanjit će se za 62,21%. Završetkom provedbe projekta smanjit će se emisija CO2 u minimalnom iznosu od 35,89 tona/god. odnosno minimalno 62,12% u odnosu na emisiju CO2 prije provedbe projekta. Do kraja životnog vijeka ulaganja očekuje se ostvarenje kumulativne uštede isporučene energije u iznosu od 3.488,13 MWh pa će kumulativna ušteda emisije CO2 iznositi 554,61 tona/god.

Ukupna vrijednost projekta: 

211.290,00 EUR

EU POTPORA: 

150.232,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta:

16.06.2023. – 31.12.2025.

Kontakt osoba za više informacija:

Emanuela Sain, +385 52 853 720

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika VEGA ATS d.o.o.

Projekt je financirala Europska unija iz Modernizacijskog fonda

Naziv projekta

Jačanje poslovne konkurentnosti implementacijom ISO standarda

Kratki opis projekta

Kako bi djelovao proaktivno i reagirao na negativne implikacije postojećeg stanja prije nego one nastanu, VEGA A.T.S d.o.o. treba unaprijediti poslovne procese, odnosno treba uvesti sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću na radi i informacijskom sigurnošću, koji će se međusobno integrirati. Predmetnim projektom moći će realizirati detektirane potencijale što će dovesti do postizanja međunarodne konkurentnosti poduzeća i ostvarivanje dugoročnih ciljeva koji odgovaraju ciljevima projekta.

Ulaganje se odnosi na uvođenje i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001, sustav upravljanja sigurnošću na radu prema normi ISO 45001 i sustav upravljanja sigurnošću informacija ISO 27001, kao i sustav upravljanja poslovnim procesima i rizicima. 

Ciljevi projekta:

Unaprijediti kvalitetu proizvoda i poslovnih procesa, povećati efikasnost poslovanja, stvaranje preduvjeta za povećanje prihoda na domaćem i inozemnom tržištu.

Očekivani rezultati projekta:

Integrirani sustav prema ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 27001.

Ukupna vrijednost projekta:

483.700,00 HRK

EU potpora:

303.926,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

01. listopada 2020 – 01. listopada 2021

Kontakt osoba za više informacija: 

Emanuela Sain (tel: +385 99 333 44 30, mail: info@vega-ats.com)

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika VEGA A.T.S. d.o.o.

Naziv projekta

Ulaganje u linije za farbanje i strojeve za obradu aluminija radi unapređenja tehnološkog procesa proizvodnje

Kratki opis projekta

VEGA A.T.S. d.o.o. ulaže u opremanje proizvodne hale u Gradu Novigradu u Istarskoj županiji, radi unapređenja tehničko tehnološkog procesa proizvodnje putem nabave novih linija za farbanje i dodatnih strojeva za obradu aluminija. Ulaganje se sastoji od ulaganja u dvije linije za farbanje te u pet stroja za obradu metala (ekscentar preša koje se razlikuju u snazi stroja, linija za štancanje kopči, stroj za glodanje i CNC stroj za savijanje).  Vlastite linije za farbanje omogućiti će se da se proces farbanja pomakne sa vanjskih izvoditelja na izvođenje u vlastitom pogonu a čime se će neutralizirati trenutni rizici kašnjenja, kvalitete isporuke i česte promjene cijene samog procesa farbanja. Ostali planirani strojevi u sklopu projekta (ekscentar preše, linija za štancanje kopči, stroj za glodanje i stroj za štancanje) ubrzati će procese obrade, te time dovesti i do bržih isporuka samog finalnog proizvoda, a što je u većini pregovora sa potencijalnim kupcima jedna od značajnijih stavki.

Ciljevi projekta:

Unapređenje tehničko tehnoloških procesa, smanjenje troškova proizvodnje, povećanje kapaciteta proizvodnje, eliminacija rizika kvalitete farbanja od strane vanjskih dobavljača

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljeni strojevi i oprema, stavljena u upotrebu te su zaposlenici educirani za rad na strojevima. Osim navedenog rezultati su povećanje broja zaposlenih, povećanje prihoda od prodaje te prihoda od izvoza.

Ukupna vrijednost projekta:

12.620.125,00 HRK

EU potpora:

4.573.050,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta:

Od 4. ožujka 2019. do 4. siječnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: 

Emanuela Sain (tel: +385 99 333 44 30, mail: info@vega-ats.com)

[/responsivevoice]

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika VEGA A.T.S. d.o.o.

Naziv projekta

Modernizacija proizvodnje skijaške opreme uvođenjem IKT opreme i rješenja

Kratki opis projekta

Obzirom na to da se poduzeće bavi proizvodnjom metalnih dijelova za sportsku opremu ono mora odgovoriti na sve veće zahtjeve tržišta, te treba pratiti tržišne trendove i tehnološka rješenja koja će omogućiti da svoje poslovanje sve više razvija i shodno tome i unapređuje poslovne procese. Shodno navedenom prioritet je nabava IKT rješenja i opreme bez koje poduzeće ne može obavljati tehničko-tehnološki dio proizvodnje. U sklopu projekta poduzeće nabavlja IKT rješenja koje se odnosi na ERP sustav i IKT opremu koja se odnosi na opremu za povezivanje, ormar i servere te osobna računala, multimedijalna računala i printere.

Ciljevi projekta:

Unaprijediti kvalitetu poslovnih procesa, povećati efikasnost poslovanja, stvaranje preduvjeta za novo zapošljavanje i povećanje prihoda

Očekivani rezultati projekta:

IKT rješenja i oprema je nabavljena i stavljena u upotrebu, zaposlenici su osposobljeni za korištenje opreme. 

Ukupna vrijednost projekta:

1.047.200,00 HRK

EU potpora:

473.200,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta:

Od 20. ožujka 2019. do 20. ožujka 2021.

Kontakt osoba za više informacija: 

Emanuela Sain (tel: +385 99 333 44 30, mail: info@vega-ats.com)

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika VEGA A.T.S. d.o.o.

Naziv projekta

„Ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodne hale radi uspostave proizvodnje metalnih dijelova za sportsku opremu“

Kratki opis projekta

Projekt „Ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodne hale radi uspostave proizvodnje metalnih dijelova za sportsku opremu“ odnosi se na izgradnju i opremanje proizvodne hale s ciljem pokretanja proizvodnje i iskorištavanja tržišnog potencijala, rasta i razvoja poduzeća. U sklopu projekta Korisnik će nabaviti automatski stroj za rezanje držača, viličar ručni, viličar električni, kompjutor za CNC strojeve, vaga, zaštitna oprema (videonadzor, protuprovalna oprema), softver za crtanje. Svrha projekta jest pokretanje proizvodnje, stvaranje konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća VEGA A.T.S. d.o.o. kroz generiranje prihoda, izvoza, efikasnosti poslovanja i povećanja broja zaposlenih

Ciljevi projekta:

Doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, razvoju novih kompetencija te stvaranju novih radnih mjesta

Očekivani rezultati projekta:

Izgrađena proizvodna hala, spremna za uporabu, nabavljena oprema i softveri, a zaposlenici obučeni za rad na njima.Osim navedenog rezultati su povećanje broja zaposlenih, povećanje prihoda od prodaje te prihoda od izvoza.

Ukupna vrijednost projekta:

41.545.750,00 HRK

EU potpora:

12.595.120,0 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 03. srpnja 2017. do 03. studenog 2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Emanuela Sain (tel: +385 99 333 44 30, mail: info@vega-ats.com )

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika VEGA A.T.S. d.o.o.